Sterkmerk verwerkt voor klanten gegevens op hun website. Deze algemene verwerkersovereenkomst geldt in het algemeen voor alle werkzaamheden die Sterkmerk voor klanten uitvoert, tenzij Sterkmerk dit schriftelijk op andere wijze met klanten afspreekt. Deze verwerkersovereenkomst sluit de verwerkersovereenkomst van opdrachtgevers uit.

De algemene verwerkersovereenkomst van Sterkmerk is hier te downloaden.

 

­